Actualiteit

2023

Vermijden van geneesmiddelentekorten vraagt een holistische aanpak

De jongste weken ontstond heel wat commotie over medicijnentekorten met een vermanende vinger ten aanzien van de farmabedrijven.

Laat er evenwel geen twijfel over bestaan, farmaceutische bedrijven wensen uiteraard dat hun producten steeds beschikbaar zijn op het moment dat patiënten die nodig hebben.

Geneesmiddelentekorten bestrijden vergt echter meer dan enkel de goede wil van de actoren op het terrein.

2022

Medaxes Day register LI optimal use of off-paten medicines an offer you cannot afford to refuse

Medaxes Day - 27/01/2023

Optimal use of off-patent medicines: the offer you cannot (afford to) refuse

Jasmien Coenen_Managing Director_Medaxes_1 oktober 2022

Medaxes verwelkomt Jasmien Coenen als nieuwe Managing Director

Medaxes is verheugd aan te kondigen dat de raad van bestuur Jasmien Coenen heeft benoemd tot nieuwe managing director. Zij neemt het roer over van Joris Van Assche die tot onze grote droefenis op 8 augustus onverwachts overleed.

Overlijden van Joris Van Assche, onze Managing Director

Met grote verslagenheid melden we u het plotse overlijden van Joris Van Assche.

Als Medaxes community zijn onze gedachten bij zijn vrouw en kinderen, bij zijn familie en vrienden. We bieden hun oprecht onze diepste gevoelens van medeleven aan.

Er zijn geen woorden voor ons ongeloof en verdriet. Joris laat professioneel en persoonlijk een enorme leegte achter voor ons allen. Hij was niet alleen onze uiterst gedreven en niet te evenaren Directeur, hij was een warm, hartelijk man met de juiste waarden, een bemiddelaar en vertrouwenspersoon voor Medaxes en heel de community.

Bedankt voor

e-PIL pilootproject: derde oproep voor kandidaten (van 17/08/2022 tot 17/11/2022)

Verlenging van het e-PIL (elektronische versie van de Patient Information Leaflet) pilootproject tot 1 augustus 2025

PharmaScan BeLux: nieuw platform voor betere kwaliteit van data over verdeling van ziekenhuisgeneesmiddelen

40 geneesmiddelbedrijven geven aan deel te zullen nemen

Circa 1 geneesmiddel op 10 is onbeschikbaar om een economische reden

Dit blijkt uit een analyse die Medaxes uitvoerde op basis van de gegevens die eind mei via Farmastatus (FAGG) werden ter beschikking gesteld.

Biosimilars: overheid maakt werk van aangepast kader voor overheidsopdrachten

In RIZIV-kringen en in het eindrapport van de taskforce biosimilars kwam het al omstandig aan bod: de overheid moet kunnen ingrijpen in de aanbestedingsprocedures van ziekenhuizen voor geneesmiddelen wanneer daartoe reden is. Nu is die mogelijkheid tot ingrijpen eindelijk een feit dankzij precieze bepalingen in de ‘wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid’, recent gepubliceerd in het Staatsblad (30 mei 2022).

Goed gebruik en grootte van de geneesmiddelenverpakkingen: conclusies van de 'ronde tafel'

Op 9 maart organiseerde Medaxes een ronde tafel over het goed gebruik van geneesmiddelen. De aanleiding hiervoor was tegemoetkomen aan het groeiend aantal initiatieven voor een meer gepersonaliseerde afgifte van geneesmiddelen. De ronde tafel werd bijgewoond door verschillende stakeholders die elk met hun eigen inzichten mee het debat voedden.

#NoFilter: interview met Paul Callewaert (Solidaris) en Joris Van Assche (Medaxes)

Deel 1: ‘Veel uitdagingen op het vlak van geneesmiddelen kunnen we enkel oplossen via internationale samenwerking’

Deel 2: ‘Concrete plannen om uptake van biosimilars te verbeteren via ziekenhuisfinanciering’

OpenPharma files: Medaxes was al eerder vragende partij voor een doorgedreven transparantie

Eind april brachten onderzoeksjournalisten van Knack, Le Soir, Médor en De Tijd een kritische reeks uit over de relaties tussen gezondheidswerkers en de geneesmiddelenindustrie. Daarbij consulteerden ze uitgebreid de waardetransfers die terug te vinden zijn in het register van betransparent.be.

Medicines for Europe, de Europese koepel van de off-patent geneesmiddelenbedrijven, drukt vandaag in een open brief zijn bezorgdheid uit over de invloed van de sterk stijgende kosten voor de aanmaak, het transport en de distributie van medicijnen

Bij uitstek laaggeprijsde geneesmiddelen dreigen hiervan het slachtoffer te worden.

Off-patent geneesmiddelensector mag niet vergeten worden in de industriële beleidsplannen van de EU

70% van de geneesmiddelen die ingezet worden voor de behandeling van de meest voorkomende ziektes (zoals kanker, diabetes, cardiovasculaire ziektes, infectieziektes e.a.) in de EU zijn off-patent geneesmiddelen. In de IC- en spoed-afdelingen bedraagt het percentage van off-patent geneesmiddelen 70 tot 90%. In Europa zijn er 400 productielocaties van off-patent geneesmiddelen. Het is dan ook van belang dat de off-patent geneesmiddelensector opgenomen wordt in het 'Important Project of Common European Interest (IPCEI) on health'.

Lees hier de oproep van onze Europese koepelorganisatie Medicines

/sites/default/files/styles/banner/public/2019-02/medaxes_news2.jpg?h=823e0b08&itok=zn1Lf5bc