Actualiteit

2022

Biosimilars: overheid maakt werk van aangepast kader voor overheidsopdrachten

In RIZIV-kringen en in het eindrapport van de taskforce biosimilars kwam het al omstandig aan bod: de overheid moet kunnen ingrijpen in de aanbestedingsprocedures van ziekenhuizen voor geneesmiddelen wanneer daartoe reden is. Nu is die mogelijkheid tot ingrijpen eindelijk een feit dankzij precieze bepalingen in de ‘wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid’, recent gepubliceerd in het Staatsblad (30 mei 2022).

Goed gebruik en grootte van de geneesmiddelenverpakkingen: conclusies van de 'ronde tafel'

Op 9 maart organiseerde Medaxes een ronde tafel over het goed gebruik van geneesmiddelen. De aanleiding hiervoor was tegemoetkomen aan het groeiend aantal initiatieven voor een meer gepersonaliseerde afgifte van geneesmiddelen. De ronde tafel werd bijgewoond door verschillende stakeholders die elk met hun eigen inzichten mee het debat voedden.

#NoFilter: interview met Paul Callewaert (Solidaris) en Joris Van Assche (Medaxes)

Deel 1: ‘Veel uitdagingen op het vlak van geneesmiddelen kunnen we enkel oplossen via internationale samenwerking’

Deel 2: ‘Concrete plannen om uptake van biosimilars te verbeteren via ziekenhuisfinanciering’

OpenPharma files: Medaxes was al eerder vragende partij voor een doorgedreven transparantie

Eind april brachten onderzoeksjournalisten van Knack, Le Soir, Médor en De Tijd een kritische reeks uit over de relaties tussen gezondheidswerkers en de geneesmiddelenindustrie. Daarbij consulteerden ze uitgebreid de waardetransfers die terug te vinden zijn in het register van betransparent.be.

Medicines for Europe, de Europese koepel van de off-patent geneesmiddelenbedrijven, drukt vandaag in een open brief zijn bezorgdheid uit over de invloed van de sterk stijgende kosten voor de aanmaak, het transport en de distributie van medicijnen

Bij uitstek laaggeprijsde geneesmiddelen dreigen hiervan het slachtoffer te worden.

Off-patent geneesmiddelensector mag niet vergeten worden in de industriële beleidsplannen van de EU

70% van de geneesmiddelen die ingezet worden voor de behandeling van de meest voorkomende ziektes (zoals kanker, diabetes, cardiovasculaire ziektes, infectieziektes e.a.) in de EU zijn off-patent geneesmiddelen. In de IC- en spoed-afdelingen bedraagt het percentage van off-patent geneesmiddelen 70 tot 90%. In Europa zijn er 400 productielocaties van off-patent geneesmiddelen. Het is dan ook van belang dat de off-patent geneesmiddelensector opgenomen wordt in het 'Important Project of Common European Interest (IPCEI) on health'.

Lees hier de oproep van onze Europese koepelorganisatie Medicines

Europese off-patent sector zeer bezorgd over negatieve impact van torenhoge inflatie op beschikbaarheid van geneesmiddelen

Vooral oude, goedkope geneesmiddelen komen in de problemen omdat de wet vooralsnog prijsstijgingen verbiedt.

Biosimilars: medicomut-akkoord stemt Medaxes hoopvol

In haar akkoord voor 2022-2023 verbindt de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) van het RIZIV (ook bekend als ‘medicomut’) zich ertoe actief deel te nemen aan de activiteiten van de taskforce biosimilars. De taskforce, opgericht in 2019, wordt in 2022 gereactiveerd. Binnen de taskforce worden maatregelen zoals quota, financiële incentives en maatregelen om de informatiekloof te dichten, onderzocht en voorstellen voor implementering geformuleerd en uitgevoerd.

#NoFilter: interview met apotheker Koen Straetmans (APB) en Joris Van Assche (Medaxes) - Deel 2

"Substitutie door de apotheker? Alleen als…"

In #NoFilter gaat Medaxes in gesprek met actoren in de gezondheidszorg. Ook standpunten die afwijken van of zelfs diametraal staan op deze van Medaxes, worden niet geweerd. Zonder taboes. Medaxes staat voor een open dialoog met woord en wederwoord. Ongefilterd en ongezouten. Dat zit in ons DNA.

Vandaag aan het woord: Koen Straetmans, Apotheker en Voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), en Joris Van Assche, Managing Director van Medaxes.

2021

#NoFilter: interview met apotheker Koen Straetmans (APB) en Joris Van Assche (Medaxes) - Deel 1*

"Apothekers in België worden vandaag nog onderbenut"

In #NoFilter gaat Medaxes in gesprek met actoren in de gezondheidszorg. Ook standpunten die afwijken van of zelfs diametraal staan op deze van Medaxes, worden niet geweerd. Zonder taboes. Medaxes staat voor een open dialoog met woord en wederwoord. Ongefilterd en ongezouten. Dat zit in ons DNA.

Vandaag aan het woord: Koen Straetmans, Apotheker en Voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), en Joris Van Assche, Managing Director van Medaxes

Generic medicines day 2021: Onze stakeholders aan het woord

Een duurzaam klimaat voor goedkope off-patent geneesmiddelen, in België en in Europa, was het kernthema van de  tweede Generic medicines day, die Medaxes organiseerde op 28 oktober van dit jaar.

Generische geneesmiddelen, samen met goedkope off-patent geneesmiddelen, zijn immers van cruciaal belang om de gezondheidszorg toegankelijk te houden. Een duurzaam klimaat voor deze geneesmiddelen is dan ook een conditio sine qua non om de farmaceutische markt op efficiënte manier te laten werken.

Facts & Figures Generic medicines in Belgium

Scroll naar beneden of ontdek hier onze geactualiseerde brochure (oktober 2021) Facts & Figures Generic medicines in Belgium.

Generic medicines day webinar van 28 oktober 2021 gemist?

Heeft u het Generic medicines day webinar van 28 oktober 2021 gemist of wilt u dit herbekijken? 

U vindt de video ervan iets lager op onze homepage!

/sites/default/files/styles/banner/public/2019-02/medaxes_news2.jpg?h=823e0b08&itok=zn1Lf5bc