Actualiteit

2024

Medaxes Memorandum

Geen ambitie. Geen geneesmiddelen. Het Medaxes Memorandum brengt een duidelijke boodschap: de leden van Medaxes zijn de drijvende kracht om de beschikbaarheid van basisgeneesmiddelenveilig te stellen. Het memorandum bundelt concrete aanbevelingen en werkbare oplossingen hoe ze dit in de toekomst willen blijven doen.

2023

Optimalisatie van biosimilar gebruik in België: 5 beleidsaanbevelingen

Nieuwe biosimilars zullen zorgen voor meer dan de helft van de budgettaire ademruimte voor de Sociale Zekerheid in de volgende legislatuur.  

Samen maken we werk van het optimaal benutten van hun potentieel voor een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg voor de Belgische patiënten. 

Biosimilar medicines week

Deze week is Biosimilar medicines week. 

Medaxes ijvert voor een doorgedreven gebruik van biosimilars. Want elke patiënt verdient de kans op een kwaliteitsvol leven.

Medaxes Reageert op Artikel VRT-NWS en Terzake

Het duidingsprogramma Terzake (VRT Canvas) bracht de kwestie van aanhoudende geneesmiddelentekorten in België onder de aandacht naar aanleiding van een recente bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform. In de ogen van de publieke opinie wordt vaak de industrie als schuldige aangewezen, maar de situatie is complexer dan dat.

Medaxes verzoekt Minister Vandenbroucke tot dringend overleg over ontwerp-KB inzake aflevering per eenheid van antibiotica (in de openbare officina)

Op 1 september publiceerde de krant La Libre* dat Minister van sociale zaken en volksgezondheid Vandenbroucke bezig is met de voorbereiding van een Koninklijk Besluit dat apothekers verplicht het exacte aantal voorgeschreven antibioticatabletten aan de patiënt af te leveren in de openbare apotheken. Deze maatregel zou de overconsumptie van antibiotica moeten indijken en de ziekteverzekering 17,3 miljoen euro doen besparen.

1 jaar na het overlijden van Joris Van Assche: 8 augustus is voor Medaxes nooit meer zoals voorheen

1 jaar geleden overleed Joris Van Assche, onze voormalige Managing Director.

e-PIL project 2023

Tussentijdse evaluatie van het e-PIL pilootproject: 5 Medaxes leden nemen deel, met 138 verpakkingen

 

Persbericht betransparent.be: bekendmaking van de samenwerkingen tussen bedrijven, zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen

betransparant.be verbetert de zoekmotor voor het transparantieregister en publiceert de bedragen die farmaceutische en medische technologiebedrijven in 2022 investeerden in samenwerkingen met zorgverstrekkers, zorginstellingen en patiëntenverenigingen.

 

Reactie van Medaxes op de aankondiging van Minister Frank Vandenbroucke van een 'Roadmap voor de vernieuwing van terugbetalingsprocedures met het oog op snelle en duurzame toegang tot geneesmiddelen'

Medaxes verwelkomt de aankondiging van Minister Vandenbroucke voor de opstart van een roadmap voor de vernieuwing van de terugbetalingsprocedures.

Geneesmiddelentekorten: reactie op het artikel in Visie magazine van de CM (09/03/2023): Farmareuzen laten patiënt en dokter in de steek

Met populistische blame gaming komen we niet tot een oplossing. Bijzonder jammer dat de CM deze kaart trekt, te meer omdat ze zélf de sleutels in handen heeft om de essentie van de problemen aan te pakken.

Newsletter: Optimaal gebruik van off-patent-geneesmiddelen: The offer you cannot (afford to) refuse - Medaxes Day 27/01/2023

De gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en duurzaam houden, nu en voor de volgende generaties; daarvoor staat Medaxes. En in dat streven staan we niet alleen. Onze uitnodiging aan onze partners in de gezondheidszorg om hierover te reflecteren, werd warm onthaald. Tijdens de Medaxes Day van 27/01/2023 gingen zo’n 120 stakeholders het gesprek aan met Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, Dr. Sarah Garner (WHO), Yannis Natsis (ESIP) en onze eigen Wim Vervaet. Centraal stond de zoektocht naar best practices, nieuwe voorstellen, modellen en methodes om de toegang

Optimaal gebruik van off-patent-geneesmiddelen - Wim Vervaet @Medaxes Day 2023

Off-patent geneesmiddelen brengen een groot aantal voordelen mee voor de ziekteverzekering. Zo zetten zij een waaier aan prijsdalingen in gang, drukken zij de uitgaven in het gezondheidsbudget, verbreden zij de therapeutische opties, brengen zij concurrentie op de markt en diversifiëren zij de aanvoerketen. Tot daar het positieve verhaal. Alle voordelen houden namelijk een keerzijde in voor de sector van de off-patent-geneesmiddelen zelf die door de haast exclusieve focus van de betaler op prijsdalingen en op het onophoudelijk drukken van geneesmiddelenuitgaven haar prijzen ziet afkalven en de

Moeten we op zoek naar een nieuw model om de toegang tot geneesmiddelen (en dus de toegankelijkheid van de gezondheidszorg) te verzekeren? - Minister Frank Vandenbroucke @Medaxes Day 2023

Minister Vandenbroucke, die meer dan 2 decennia geleden met het introduceren van de referentieterugbetaling de basis legde van het huidige (‘goedkope’) geneesmiddelenbeleid geeft aan dat “we voor een dilemma staan: het prijsdalingsmechanisme dat destijds effectief was in het realiseren van belangrijke besparingen, staat nu – omwille van zijn toegenomen complexiteit – een competitieve markt in de weg. En de constante prijzendruk leidt tot problemen van duurzaamheid”. Alhoewel de minister de mening is toegedaan dat “prijsverminderingen deel zullen blijven uitmaken van de gereedschapskist”, stelt

Duurzaamheid van de gezondheidszorg: concurrentie is hét antwoord - Yannis Natsis (ESIP) @Medaxes Day 2023

Yannis Natsis, Director van ESIP – een platform van 45 nationale verzekeringsinstellingen uit 17 EU-landen en Zwitserland (waarbij ook het RIZIV is aangesloten), dat nauwlettend in het oog houdt wat de Europese instellingen voorstellen – identificeert concurrentie (of althans het gebrek daaraan) als de uitdaging voor het huidige en toekomstige geneesmiddelenbeleid om bij te dragen tot een duurzame gezondheidszorg.

Toegang en betaalbaarheid: wereldwijd en in Europa - Dr. Sarah Garner (WHO) @Medaxes Day 2023

Dr. Sarah Garner verwijst naar de doelstelling van ‘Universal Health Coverage (UHC)’ als onderdeel van de 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) die de Verenigde Naties in 2015 bepaalden en in 2019 herbevestigden. Deze doelstellingen moeten wereldwijd zorgen voor een billijke toegang tot gezondheidszorg, gezondheidszorg van goede kwaliteit en de bescherming van de burger tegen de financiële risico’s wanneer hij beroep doet op die gezondheidszorg. Ook toegang tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en veilige, kwaliteitsvolle geneesmiddelen vallen hieronder, evenals de ontwikkeling van

/sites/default/files/styles/banner/public/2019-02/medaxes_news2.jpg?h=823e0b08&itok=zn1Lf5bc