Actualiteit

2021

3.304 off-patent geneesmiddelen in prijs verlaagd sinds 1 april

Op 1 april 2021 verlaagden alweer 3.304 off-patent geneesmiddelen hun prijs. Door de band gaat het over prijsdalingen met 2 à 6,5% voor geneesmiddelen die vaak worden gebruikt, bijvoorbeeld: bloeddrukverlagers, maagzuurremmers, cholesterolverlagers, ...  Een en ander situeert zich in de besparingsplannen van de regering om dit jaar €150 miljoen extra te besparen in het geneesmiddelenbudget.

Biosimilar medicines day webinar op 23 april 2021 om 13:00

Neem deel aan het Biosimilar medicines day webinar! Klik hier.

Facts & Figures

2020

Communicatie van het FAGG: Coronavirus: vragen en antwoorden over de COVID-19-vaccins

Het geneesmiddelenagentschap FAGG vraagt ons de volgende informatie te verdelen: 

"Mevrouw, Mijnheer,

Op 11 december 2020 werd op de website van het FAGG een lijst met vragen en antwoorden gepubliceerd om de belangrijkste vragen over de COVID-19-vaccins te beantwoorden.

Voor een kort en vereenvoudigd antwoord, klik op "in het kort". Voor het uitgebreider en wetenschappelijke antwoord, klik dan op "in detail".

 

 

Medaxes Newsletter november 2020: Breuklijnen

Het regeerakkoord voorziet de nodige elementen om een aantal zaken resoluut anders aan te pakken. Medaxes stroopt daarom graag de mouwen op voor een ‘Toekomstpact 2.0’, met de ambitie de beste zorg mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.

fagg-afmps e-PIL call for candidates Medaxes

e-PIL project 2020

With the support of the Belgian and Luxembourg Competent Authorities, in 2018 the pharmaceutical industry launched the 'e-PIL' pilot project in Belgian and Luxembourg hospitals. The project is the result of a derogation obtained from the European Commission. 

GMD

Generic Medicines Day

Generic Medicines Day webinar gemist of herbekijken?

17/09/2020 - Generic Medicines Day: 1,9 miljard euro besparingen dankzij generische geneesmiddelen

Medaxes, de koepelorganisatie van farmaceutische bedrijven die onder andere generische geneesmiddelen op de markt zetten, viert op 17 september de Generic Medicines Day.

Medaxes berekende immers dat generische geneesmiddelen dit jaar 1,9 miljard euro besparingen opleveren voor de Belgische ziekteverzekering. Met andere woorden: als generische geneesmiddelen niet zouden bestaan, zou het budget dat de Belgische Staat jaarlijks ter beschikking stelt om geneesmiddelen te kunnen terugbetalen, op 17 september volledig opgebruikt zijn.

Prijsdalingen in het off-patent segment zullen niet langer volstaan om de innovatie te financieren

Onder het motto ‘generics create headroom for innovation’ werd in het verleden heel vaak gesteld dat prijsdalingen in het off-patent segment (zowel van merkgeneesmiddelen als generische geneesmiddelen) zouden volstaan om de stijgende kost van innovatie te financieren. 

Meer en meer groeit echter het inzicht dat deze benadering zeker in de toekomst onhoudbaar wordt.

fagg-afmps e-PIL call for candidates Medaxes

e-PIL project 2020: call for candidates

With the support of the Belgian and Luxembourg Competent Authorities, in 2018 the pharmaceutical industry launched the 'e-PIL' pilot project in Belgian and Luxembourg hospitals. The project is the result of a derogation obtained from the European Commission. In this pilot project, a selection of medicines on the Belgian and Luxembourg market are not accompanied by their patient paper inserted leaflet (PIL). 

 

 

Newsletter juni 2020

Achteruitkijken om vooruit te kunnen gaan: (Beleids)lessen uit Covid-19

Nu het ergste van de Covid-19-crisis hopelijk achter ons ligt, kunnen we eindelijk een eerste keer achteruitblikken.

Wat nog het meest in het oog springt, is dat ons land kon bogen op de steun en de tomeloze inzet van ontzettend veel mensen. Hier past alleen respect en dankbaarheid.

Ook in de wereld van de geneesmiddelen was Covid-19 alomtegenwoordig. In afwachting van een vaccin konden gelukkig een aantal off-patent-geneesmiddelen - bijna steeds gegenerikeerde  medicijnen - voor heel wat patiënten toch enig soelaas

2700 generische geneesmiddelen dalen verder in prijs

Medaxes verwelkomt compromis dat vandaag in het parlement bereikt is

Deze namiddag keurde de Kamer een pakket maatregelen voor de farmaceutische sector goed. Het leeuwendeel van de besparingsinspanning wordt geleverd door de geneesmiddelen waarop het octrooi reeds verstreken is, waaronder de generische en biosimilaire geneesmiddelen. 

Coronavirus Medaxes members supply medicines

Behandeling Covid-19: wetenschappelijke richtlijnen volgen!

Voor de behandeling van het coronavirus verwijst Medaxes naar de richtlijnen die uitgevaardigd worden door de wetenschappelijke instellingen in ons land.

Deze richtlijnen worden regelmatig aangepast, in functie van de meest recente inzichten. Zie o.m. Sciensano-Epidemio

Medaxes verwelkomt taskforce biosimilars

Eind 2019 besloot de federale regering nieuwe besparingsmaatregelen te nemen in het geneesmiddelenbudget. Het segment van de generische en biosimilaire (‘biosimilar’) geneesmiddelen werd geenszins ontzien. Generische en biosimilar-geneesmiddelen zijn echter van cruciaal belang om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor de patiënt en de overheid.

Gelijktijdig stelde het RIZIV een taskforce samen die moet zorgen voor meer marktdynamiek voor biosimilars, door het nemen van gepaste maatregelen. Deze taskforce, die bestaat uit verschillende stakeholders uit de gezondheidszorg,

2019

Open brief over geneesmiddelentekorten van Medicines for Europe aan de Europese Commissie, medeondertekend door Medaxes

In een open brief brief roept Medicines for Europe - de Europese koepelorganisatie van generische, biosimilaire en value added geneesmiddelen - de Europese Commissie op een gecoördineerd actieplan uit te werken om geneesmiddelentekorten te bestrijden. Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Medaxes, is één van de ondertekenaars van deze brief.

 

/sites/default/files/styles/banner/public/2019-02/medaxes_news2.jpg?h=823e0b08&itok=zn1Lf5bc