Actualiteit

2023

Reactie van Medaxes op de aankondiging van Minister Frank Vandenbroucke van een 'Roadmap voor de vernieuwing van terugbetalingsprocedures met het oog op snelle en duurzame toegang tot geneesmiddelen'

Medaxes verwelkomt de aankondiging van Minister Vandenbroucke voor de opstart van een roadmap voor de vernieuwing van de terugbetalingsprocedures.

Geneesmiddelentekorten: reactie op het artikel in Visie magazine van de CM (09/03/2023): Farmareuzen laten patiënt en dokter in de steek

Met populistische blame gaming komen we niet tot een oplossing. Bijzonder jammer dat de CM deze kaart trekt, te meer omdat ze zélf de sleutels in handen heeft om de essentie van de problemen aan te pakken.

Newsletter: Optimaal gebruik van off-patent-geneesmiddelen: The offer you cannot (afford to) refuse - Medaxes Day 27/01/2023

De gezondheidszorg toegankelijk, betaalbaar en duurzaam houden, nu en voor de volgende generaties; daarvoor staat Medaxes. En in dat streven staan we niet alleen. Onze uitnodiging aan onze partners in de gezondheidszorg om hierover te reflecteren, werd warm onthaald. Tijdens de Medaxes Day van 27/01/2023 gingen zo’n 120 stakeholders het gesprek aan met Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, Dr. Sarah Garner (WHO), Yannis Natsis (ESIP) en onze eigen Wim Vervaet. Centraal stond de zoektocht naar best practices, nieuwe voorstellen, modellen en methodes om de toegang

Optimaal gebruik van off-patent-geneesmiddelen - Wim Vervaet @Medaxes Day 2023

Off-patent geneesmiddelen brengen een groot aantal voordelen mee voor de ziekteverzekering. Zo zetten zij een waaier aan prijsdalingen in gang, drukken zij de uitgaven in het gezondheidsbudget, verbreden zij de therapeutische opties, brengen zij concurrentie op de markt en diversifiëren zij de aanvoerketen. Tot daar het positieve verhaal. Alle voordelen houden namelijk een keerzijde in voor de sector van de off-patent-geneesmiddelen zelf die door de haast exclusieve focus van de betaler op prijsdalingen en op het onophoudelijk drukken van geneesmiddelenuitgaven haar prijzen ziet afkalven en de

Moeten we op zoek naar een nieuw model om de toegang tot geneesmiddelen (en dus de toegankelijkheid van de gezondheidszorg) te verzekeren? - Minister Frank Vandenbroucke @Medaxes Day 2023

Minister Vandenbroucke, die meer dan 2 decennia geleden met het introduceren van de referentieterugbetaling de basis legde van het huidige (‘goedkope’) geneesmiddelenbeleid geeft aan dat “we voor een dilemma staan: het prijsdalingsmechanisme dat destijds effectief was in het realiseren van belangrijke besparingen, staat nu – omwille van zijn toegenomen complexiteit – een competitieve markt in de weg. En de constante prijzendruk leidt tot problemen van duurzaamheid”. Alhoewel de minister de mening is toegedaan dat “prijsverminderingen deel zullen blijven uitmaken van de gereedschapskist”, stelt

Duurzaamheid van de gezondheidszorg: concurrentie is hét antwoord - Yannis Natsis (ESIP) @Medaxes Day 2023

Yannis Natsis, Director van ESIP – een platform van 45 nationale verzekeringsinstellingen uit 17 EU-landen en Zwitserland (waarbij ook het RIZIV is aangesloten), dat nauwlettend in het oog houdt wat de Europese instellingen voorstellen – identificeert concurrentie (of althans het gebrek daaraan) als de uitdaging voor het huidige en toekomstige geneesmiddelenbeleid om bij te dragen tot een duurzame gezondheidszorg.

Toegang en betaalbaarheid: wereldwijd en in Europa - Dr. Sarah Garner (WHO) @Medaxes Day 2023

Dr. Sarah Garner verwijst naar de doelstelling van ‘Universal Health Coverage (UHC)’ als onderdeel van de 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) die de Verenigde Naties in 2015 bepaalden en in 2019 herbevestigden. Deze doelstellingen moeten wereldwijd zorgen voor een billijke toegang tot gezondheidszorg, gezondheidszorg van goede kwaliteit en de bescherming van de burger tegen de financiële risico’s wanneer hij beroep doet op die gezondheidszorg. Ook toegang tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en veilige, kwaliteitsvolle geneesmiddelen vallen hieronder, evenals de ontwikkeling van

Vermijden van geneesmiddelentekorten vraagt een holistische aanpak

De jongste weken ontstond heel wat commotie over medicijnentekorten met een vermanende vinger ten aanzien van de farmabedrijven.

Laat er evenwel geen twijfel over bestaan, farmaceutische bedrijven wensen uiteraard dat hun producten steeds beschikbaar zijn op het moment dat patiënten die nodig hebben.

Geneesmiddelentekorten bestrijden vergt echter meer dan enkel de goede wil van de actoren op het terrein.

2022

Medaxes Day register LI optimal use of off-paten medicines an offer you cannot afford to refuse

Medaxes Day - 27/01/2023

Optimal use of off-patent medicines: the offer you cannot (afford to) refuse

Jasmien Coenen_Managing Director_Medaxes_1 oktober 2022

Medaxes verwelkomt Jasmien Coenen als nieuwe Managing Director

Medaxes is verheugd aan te kondigen dat de raad van bestuur Jasmien Coenen heeft benoemd tot nieuwe managing director. Zij neemt het roer over van Joris Van Assche die tot onze grote droefenis op 8 augustus onverwachts overleed.

Overlijden van Joris Van Assche, onze Managing Director

Met grote verslagenheid melden we u het plotse overlijden van Joris Van Assche.

Als Medaxes community zijn onze gedachten bij zijn vrouw en kinderen, bij zijn familie en vrienden. We bieden hun oprecht onze diepste gevoelens van medeleven aan.

Er zijn geen woorden voor ons ongeloof en verdriet. Joris laat professioneel en persoonlijk een enorme leegte achter voor ons allen. Hij was niet alleen onze uiterst gedreven en niet te evenaren Directeur, hij was een warm, hartelijk man met de juiste waarden, een bemiddelaar en vertrouwenspersoon voor Medaxes en heel de community.

Bedankt voor

e-PIL pilootproject: derde oproep voor kandidaten (van 17/08/2022 tot 17/11/2022)

Verlenging van het e-PIL (elektronische versie van de Patient Information Leaflet) pilootproject tot 1 augustus 2025

PharmaScan BeLux: nieuw platform voor betere kwaliteit van data over verdeling van ziekenhuisgeneesmiddelen

40 geneesmiddelbedrijven geven aan deel te zullen nemen

Circa 1 geneesmiddel op 10 is onbeschikbaar om een economische reden

Dit blijkt uit een analyse die Medaxes uitvoerde op basis van de gegevens die eind mei via Farmastatus (FAGG) werden ter beschikking gesteld.

/sites/default/files/styles/banner/public/2019-02/medaxes_news2.jpg?h=823e0b08&itok=zn1Lf5bc