Actualiteit

2021

Medaxes neemt akte van het ‘claw back’-arrest van het Grondwettelijk Hof en verwelkomt de steun van Minister Vandenbroucke voor meer stabiliteit in de sector van de goedkope geneesmiddelen

Medaxes neemt akte van de uitspraak die het Grondwettelijk Hof vandaag gedaan heeft in het beroep dat door merkgeneesmiddelenbedrijven ingesteld werd tegen een wettelijke bepaling uit 2020 die de producenten van goedkope geneesmiddelen vrijstelt van zogenaamde claw back-taks.

Reactie op de recente berichtgeving over geneesmiddelenuitgaven

Aangezien octrooien eindig zijn, is het normaal dat het aantal off-patent geneesmiddelen en dus hun omzet stijgen. Overigens zorgen generische geneesmiddelen voor een prijsdynamiek die jaarlijks 1,9 miljard euro besparingen opleveren.

Generic medicines day webinar op 28 oktober 2021 om 12:30

Neem deel aan het Generic medicines day webinar! Schrijf je nu in!

Reactie naar aanleiding van de berichtgeving rond montelukast

Medaxes heeft kennisgenomen van de verschillende nieuwsberichten omtrent montelukast, een geneesmiddel voor de behandeling van astma en allergie. Voor Medaxes en haar leden komt het goed en veilig gebruik van geneesmiddelen vanzelfsprekend altijd op de eerste plaats.

Scharniermoment

Column | We naderen het einde van de maand juni. Dat betekent dat de publicatie van het regeerakkoord een goede negen maanden achter ons ligt. De lucht is zwanger van een pact 2.0 met de farma-industrie. Daar wordt sinds een tijdje achter de schermen hard aan gewerkt. Ondertussen gaat de samenleving met mondjesmaat verder open. De toekomst zal coronagewijs uitsluitsel geven of dit een definitieve beweging dan wel een tussenmoment is. Zo ook met het farmapact. Ook daar treedt de openheid aan; op dit ogenblik worden de uitgangspunten afgetoetst met de andere stakeholders. We zijn bijzonder

#NoFilter: Dr. Philippe Devos, Voorzitter van BVAS

In #NoFilter geeft Medaxes het woord aan actoren in de gezondheidszorg. 

Ook standpunten die afwijken van of zelfs diametraal staan op deze van Medaxes, worden niet geweerd. Zonder taboes. Medaxes staat voor een open dialoog met woord en wederwoord. Ongeliterd en ongezouten. Dat zit in ons DNA.

Dr. Phlippe Devos, Voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) bijt de spits af.

 

'Alarmbelprocedure' moet de toegang tot geneesmiddelen garanderen

Eind april berichtte Medaxes dat maar liefst 1 generisch geneesmiddel op 5 in België van de markt aan het verdwijnen is. De opeenvolgende besparingsrondes die de aanwezigheid van geneesmiddelen op de Belgische markt sterk hypothekeren, zijn hiervan één van de belangrijkste oorzaken.

Medaxes Biosimilar medicines day 23/04/2021

Biosimilar medicines day 2021: onze stakeholders aan het woord

Tijdens de Biosimilar medicines day van 23 april 2021 liet Medaxes een aantal stakeholders uit de gezondheidszorg aan het woord over het belang van biosimilars.

Biosimilar Medicines Day webinar gemist/herbekijken?

Heeft u het Biosimilar Medicines Day webinar van Medaxes gemist of wil u dit herbekijken?

U vindt de video ervan lager op onze homepage!

Persbericht: Biosimilars, een onvervuld potentieel

Biosimilaire geneesmiddelen en België, het blijft nu al vele jaren een ongelukkig huwelijk. Veel aankondigingen om er iets aan te doen, bereikten niet het verhoopte resultaat. Nochtans is het potentieel voor de patiënt, de voorschrijvende artsen en nog niet in het minst voor de ziekteverzekering gigantisch. Zo leverden biosimilars de voorbije jaren voor €350 miljoen aan besparingen op in onze ziekteverzekering. Ze maakten doorgaans dure biologische behandelingen toegankelijker voor vele patiënten. Deze automatische besparingen door wettelijke prijsdalingen vertaalden zich echter nog niet in

Medaxes Newsflash april 2021

In deze newsflash:

  • Webinar Biosimilar Medicines Day op 23 april om 13:00 – Schrijf u nu in!
  • Precaire marktsituatie brengt 1 generisch geneesmiddel op 5 in de problemen
  • Dalend gebruik van generische geneesmiddelen zet zich ook verder tijdens de eerste twee maanden van 2021

3.304 off-patent geneesmiddelen in prijs verlaagd sinds 1 april

Op 1 april 2021 verlaagden alweer 3.304 off-patent geneesmiddelen hun prijs. Door de band gaat het over prijsdalingen met 2 à 6,5% voor geneesmiddelen die vaak worden gebruikt, bijvoorbeeld: bloeddrukverlagers, maagzuurremmers, cholesterolverlagers, ...  Een en ander situeert zich in de besparingsplannen van de regering om dit jaar €150 miljoen extra te besparen in het geneesmiddelenbudget.

Biosimilar medicines day webinar op 23 april 2021 om 13:00

Neem deel aan het Biosimilar medicines day webinar! Klik hier.

Facts & Figures

/sites/default/files/styles/banner/public/2019-02/medaxes_news2.jpg?h=823e0b08&itok=zn1Lf5bc