Actualiteit

2022

Europese off-patent sector zeer bezorgd over negatieve impact van torenhoge inflatie op beschikbaarheid van geneesmiddelen

Vooral oude, goedkope geneesmiddelen komen in de problemen omdat de wet vooralsnog prijsstijgingen verbiedt.

Biosimilars: medicomut-akkoord stemt Medaxes hoopvol

In haar akkoord voor 2022-2023 verbindt de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) van het RIZIV (ook bekend als ‘medicomut’) zich ertoe actief deel te nemen aan de activiteiten van de taskforce biosimilars. De taskforce, opgericht in 2019, wordt in 2022 gereactiveerd. Binnen de taskforce worden maatregelen zoals quota, financiële incentives en maatregelen om de informatiekloof te dichten, onderzocht en voorstellen voor implementering geformuleerd en uitgevoerd.

#NoFilter: interview met apotheker Koen Straetmans (APB) en Joris Van Assche (Medaxes) - Deel 2

"Substitutie door de apotheker? Alleen als…"

In #NoFilter gaat Medaxes in gesprek met actoren in de gezondheidszorg. Ook standpunten die afwijken van of zelfs diametraal staan op deze van Medaxes, worden niet geweerd. Zonder taboes. Medaxes staat voor een open dialoog met woord en wederwoord. Ongefilterd en ongezouten. Dat zit in ons DNA.

Vandaag aan het woord: Koen Straetmans, Apotheker en Voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), en Joris Van Assche, Managing Director van Medaxes.

2021

#NoFilter: interview met apotheker Koen Straetmans (APB) en Joris Van Assche (Medaxes) - Deel 1*

"Apothekers in België worden vandaag nog onderbenut"

In #NoFilter gaat Medaxes in gesprek met actoren in de gezondheidszorg. Ook standpunten die afwijken van of zelfs diametraal staan op deze van Medaxes, worden niet geweerd. Zonder taboes. Medaxes staat voor een open dialoog met woord en wederwoord. Ongefilterd en ongezouten. Dat zit in ons DNA.

Vandaag aan het woord: Koen Straetmans, Apotheker en Voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), en Joris Van Assche, Managing Director van Medaxes

Generic medicines day 2021: Onze stakeholders aan het woord

Een duurzaam klimaat voor goedkope off-patent geneesmiddelen, in België en in Europa, was het kernthema van de  tweede Generic medicines day, die Medaxes organiseerde op 28 oktober van dit jaar.

Generische geneesmiddelen, samen met goedkope off-patent geneesmiddelen, zijn immers van cruciaal belang om de gezondheidszorg toegankelijk te houden. Een duurzaam klimaat voor deze geneesmiddelen is dan ook een conditio sine qua non om de farmaceutische markt op efficiënte manier te laten werken.

Facts & Figures Generic medicines in Belgium

Scroll naar beneden of ontdek hier onze geactualiseerde brochure (oktober 2021) Facts & Figures Generic medicines in Belgium.

Generic medicines day webinar van 28 oktober 2021 gemist?

Heeft u het Generic medicines day webinar van 28 oktober 2021 gemist of wilt u dit herbekijken? 

U vindt de video ervan iets lager op onze homepage!

Medaxes neemt akte van het ‘claw back’-arrest van het Grondwettelijk Hof en verwelkomt de steun van Minister Vandenbroucke voor meer stabiliteit in de sector van de goedkope geneesmiddelen

Medaxes neemt akte van de uitspraak die het Grondwettelijk Hof vandaag gedaan heeft in het beroep dat door merkgeneesmiddelenbedrijven ingesteld werd tegen een wettelijke bepaling uit 2020 die de producenten van goedkope geneesmiddelen vrijstelt van zogenaamde claw back-taks.

Reactie op de recente berichtgeving over geneesmiddelenuitgaven

Aangezien octrooien eindig zijn, is het normaal dat het aantal off-patent geneesmiddelen en dus hun omzet stijgen. Overigens zorgen generische geneesmiddelen voor een prijsdynamiek die jaarlijks 1,9 miljard euro besparingen opleveren.

Generic medicines day webinar op 28 oktober 2021 om 12:30

Neem deel aan het Generic medicines day webinar! Schrijf je nu in!

Reactie naar aanleiding van de berichtgeving rond montelukast

Medaxes heeft kennisgenomen van de verschillende nieuwsberichten omtrent montelukast, een geneesmiddel voor de behandeling van astma en allergie. Voor Medaxes en haar leden komt het goed en veilig gebruik van geneesmiddelen vanzelfsprekend altijd op de eerste plaats.

Scharniermoment

Column | We naderen het einde van de maand juni. Dat betekent dat de publicatie van het regeerakkoord een goede negen maanden achter ons ligt. De lucht is zwanger van een pact 2.0 met de farma-industrie. Daar wordt sinds een tijdje achter de schermen hard aan gewerkt. Ondertussen gaat de samenleving met mondjesmaat verder open. De toekomst zal coronagewijs uitsluitsel geven of dit een definitieve beweging dan wel een tussenmoment is. Zo ook met het farmapact. Ook daar treedt de openheid aan; op dit ogenblik worden de uitgangspunten afgetoetst met de andere stakeholders. We zijn bijzonder

#NoFilter: Dr. Philippe Devos, Voorzitter van BVAS

In #NoFilter geeft Medaxes het woord aan actoren in de gezondheidszorg. 

Ook standpunten die afwijken van of zelfs diametraal staan op deze van Medaxes, worden niet geweerd. Zonder taboes. Medaxes staat voor een open dialoog met woord en wederwoord. Ongeliterd en ongezouten. Dat zit in ons DNA.

Dr. Phlippe Devos, Voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) bijt de spits af.

 

/sites/default/files/styles/banner/public/2019-02/medaxes_news2.jpg?h=823e0b08&itok=zn1Lf5bc