Over Medaxes

Onze missie

Medaxes is de Belgische koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven die willen bijdragen tot een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg.

Medaxes zet hierbij in op generische en biosimilaire geneesmiddelen, evenals op andere geneesmiddelen waarvan het octrooi afgelopen is, en op zelfzorgproducten.

Medaxes wil kwaliteitsvolle oplossingen aanreiken voor een kosteneffectieve, goed omkaderde en duurzame gezondheidszorg.

Medaxes streeft naar een dialoog en partnership met de andere actoren uit de gezondheidszorg. Medaxes treedt voor zijn leden op als een vertegenwoordigend platform dat een breed gamma aan diensten aanbiedt ter ondersteuning van hun individuele activiteiten en gemeenschappelijke belangen.

Onze waarden

Toegankelijkheid

Medaxes is de stem van de farmaceutische bedrijven die streven naar een gezondheidszorg die voor alle patiënten toegankelijk is.

Onze leden bieden kosteneffectieve behandelingsopties aan voor de overgrote meerderheid van de pathologieën.

Generische en biosimilar geneesmiddelen spelen hierin een sleutelrol omdat zij monopolies doorbreken. Na afloop van het octrooi op het merkproduct creëren zij concurrentie op de geneesmiddelenmarkt. Hierdoor zakken de prijzen aanzienlijk, waardoor ook de uitgaven sterk dalen voor de ziekteverzekering en voor de patiënt. Maar ook off-patent merkgeneesmiddelen die hun prijs verlagen, dragen hiertoe bij. Nu al is ca. 70% van de terugbetaalde geneesmiddelen die bij de Belgische apotheker over de toonbank gaan, een goedkoop geneesmiddel. De prijsdynamiek die hiermee gepaard gaat, leverde de ziekteverzekering in 2020 een besparing op van 1,9 miljard euro. Deze middelen kunnen vervolgens gebruikt worden om nieuwe en vaak erg dure therapieën toegankelijk te maken voor de patiënt, of om meer patiënten te behandelen die voorheen onbehandeld bleven.

In een moderne gezondheidszorg staat de patiënt meer dan ooit centraal. In een aantal gevallen kan de patiënt zelf ziektebeelden herkennen waarvoor geen onmiddellijk medisch advies nodig is. Door te kiezen voor zelfzorgproducten die vrij in de apotheek verkrijgbaar zijn, kan de goed geïnformeerde patiënt aanzienlijke besparingen verwezenlijken in de maatschappelijke kost van ziek zijn. Ook dat is bijdragen aan toegankelijke gezondheidszorg. Daarom zet Medaxes volop in op een beleid dat dit ondersteunt.

Kwaliteit

De gezondheid van de mens is zijn hoogste goed. Samen met Medicines for Europe en Food Supplements Europe steunt Medaxes daarom voluit de Europese kwaliteitsvereisten die opgelegd worden aan geneesmiddelen en zelfzorgproducten Hier zijn geen compromissen mogelijk.

Duurzaamheid

De gezondheidszorg moet niet alleen vandaag maar ook morgen voor iedereen toegankelijk blijven. Dit kan alleen als alle stakeholders samenwerken aan duurzame ontwikkelingsmodellen met leefbare perspectieven voor alle betrokken partijen. In de toekomst zullen ruimere samenwerkingsplatformen noodzakelijk zijn.

Dialoog en partnerships

De gezondheidszorg is bijzonder complex en de organisatie ervan moet voortdurend aangepast worden aan de noden van de patiënten en de veranderingen in de maatschappij. Medaxes is ervan overtuigd dat dit enkel kan door het opzetten van een waarachtige dialoog en een partnership tussen alle stakeholders.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Medaxes staat voor betaalbare geneesmiddelen en betaalbare zelfzorgproducten.

Om hun maatschappelijk toegevoegde waarde optimaal te kunnen realiseren, hebben onze leden nood aan een duurzaam bedrijfseconomisch kader, vandaag en morgen.

Terecht verwacht de maatschappij hierbij dat voor een farmaceutisch bedrijf de gezondheid en het belang van de patiënt de ultieme toetssteen zijn. Farmaceutische ondernemingen dienen hun interne objectieven af te stemmen op de bredere belangen van de volksgezondheid.

Voor Medaxes moet ‘ondernemen’ dan ook gelijkstaan met ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

Dit betekent o.m. dat de medicijnen en de zelfzorgproducten moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitsvereisten, met de nodige aandacht voor de impact op het milieu. Bovendien moet alles in het werk gesteld worden om het verspreiden van namaakgeneesmiddelen te voorkomen. Medaxes is dan ook stichtend lid van de Belgian Medicines Verification Organisation (Bemvo).

Autoregulatie en deontologisch charter

In de domeinen waarin dit mogelijk is, willen Medaxes en zijn leden ook rechtstreeks hun verantwoordelijkheid opnemen via systemen van autoregulatie. Wanneer zij toetreden tot Medaxes, onderschrijven de leden daarom het deontologische charter van de vereniging. Hierin is een aantal bepalingen opgenomen over het nastreven van de beste kwaliteit van de geneesmiddelen, het respect van de intellectuele eigendomsrechten, de informatie en de promotie, de transparantie van de relaties met gezondheidsprofessionals en patiëntenverenigingen, enz. Bedrijven of burgers die de mening zijn toegedaan dat Medaxes-leden dit charter overtreden hebben, kunnen hiertegen een klacht indienen. Om een onafhankelijke procedure te waarborgen, wordt deze klacht behandeld door een extern jurist. Daarnaast is Medaxes stichtend lid van Mdeon en betransparent.be.

Autoregulatie onderscheidt zich overigens door een nabijheid die een controlerende overheid nooit kan bieden. Omgekeerd botsen zelfregulerende systemen op een aantal grenzen omdat zij niet beschikken over een aantal voorrechten die de overheid wél heeft. Voor Medaxes gaat auto-regulatie dan ook hand in hand met een open en transparante samenwerking met de overheid.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen nemen de leden van Medaxes deel aan de terugname van oude en vervallen geneesmiddelen die patiënten terugbrengen naar de openbare apotheken.

Raad van bestuur

  • Jef Hus, voorzitter (EG)
  • Vincent Verschraegen, vicevoorzitter (Viatris)
  • Stefanie Pieraets, bestuurder (Arega Pharma)
  • Nicolas van Gelder, bestuurder (Celltrion Healthcare)
  • Jasmien Coenen (Co-operate bv), afgevaardigd bestuurder

 

Onze leden

Medaxes is lid van
 

logo_med_euro    FCM  Medicines For Europe       logo_unizo    Health Community Voka

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-06/cole-hutson-62477-unsplash.jpg?h=2d0ff4ee&itok=cGv8bcOd