Over Medaxes

Onze missie

Medaxes is de Belgische koepelorganisatie van geneesmiddelenbedrijven die willen bijdragen tot een voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg.

Medaxes zet in op drie hefbomen: generische geneesmiddelen, biosimilaire geneesmiddelen en zelfzorgproducten.

Medaxes wil kwaliteitsvolle oplossingen aanreiken voor een kosteneffectieve, goed omkaderde en duurzame gezondheidszorg.

Medaxes werkt in partnership met de andere actoren uit de gezondheidszorg en treedt voor zijn leden op als een vertegenwoordigend platform dat een breed gamma aan diensten aanbiedt ter ondersteuning van hun individuele activiteiten en gemeenschappelijke belangen.

Onze waarden

Medaxes is de stem van de farmaceutische bedrijven die streven naar een gezondheidszorg die voor alle patiënten toegankelijk is.

Onze leden bieden kosteneffectieve behandelingsopties aan voor de overgrote meerderheid van de pathologieën.

Generische en biosimilar geneesmiddelen spelen hierin een sleutelrol omdat zij monopolies doorbreken. Na afloop van het octrooi op het merkproduct creëren zij concurrentie op de geneesmiddelenmarkt. Hierdoor zakken de prijzen aanzienlijk, waardoor ook de uitgaven sterk dalen voor de ziekteverzekering en voor de patiënt. Maar ook merkgeneesmiddelen die hun prijs verlagen, dragen hiertoe bij. Nu al is meer dan één geneesmiddel op twee dat de Belgische ziekteverzekering terugbetaalt een generisch geneesmiddel of merkgeneesmiddel dat zijn prijs sterk verlaagd heeft. Deze prijsdynamiek leverde de ziekteverzekering in 2020 een besparing op van 1,9 miljard euro. Deze middelen kunnen vervolgens gebruikt worden om nieuwe en vaak erg dure therapieën toegankelijk te maken voor de patiënt, of om meer patiënten te behandelen die voorheen onbehandeld bleven.

In een moderne gezondheidszorg staat de patiënt meer dan ooit centraal. In een aantal gevallen kan de patiënt zelf ziektebeelden herkennen waarvoor geen onmiddellijk medisch advies nodig is. Door te kiezen voor zelfzorggeneesmiddelen die vrij in de apotheek verkrijgbaar zijn, realiseert de patiënt aanzienlijke besparingen in de maatschappelijke kost van ziek zijn. Ook dat is bijdragen aan toegankelijke gezondheidszorg. Daarom zet Medaxes volop in op een beleid dat dit ondersteunt.

De gezondheid van de mens is zijn hoogste goed. Samen met Medicines for Europe steunt Medaxes voluit de Europese kwaliteitsvereisten die opgelegd worden aan geneesmiddelen. Bovendien is Medaxes een vurige voorstander van de wereldwijde toepassing van deze kwaliteitsnormen.

De gezondheidszorg moet niet alleen vandaag maar ook morgen voor iedereen toegankelijk blijven. Dit kan alleen als alle stakeholders samenwerken aan duurzame ontwikkelingsmodellen met leefbare perspectieven voor alle betrokken partijen. In de toekomst zullen ruimere samenwerkingsplatformen noodzakelijk zijn. Medaxes wil hier alvast zijn schouders mee onder zetten, gebaseerd op open en respectvolle partnerships met andere stakeholders.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Medaxes staat voor betaalbare geneesmiddelen en betaalbare zelfzorgproducten.

Om hun maatschappelijk toegevoegde waarde optimaal te kunnen realiseren, hebben onze leden nood aan een duurzaam bedrijfseconomisch kader, vandaag en morgen.

De gezondheid van de mens is evenwel zijn hoogste goed. Dit moet de ultieme toetssteen zijn van elk farmaceutisch bedrijf. Terecht wordt er verwacht van farmaceutische ondernemingen dat zij hun interne objectieven afstemmen op de bredere belangen van de volksgezondheid.

Voor Medaxes moet ‘ondernemen’ dan ook gelijkstaan met ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen'.

Kwaliteit

Dit betekent o.m. dat de medicijnen en de zelfzorgproducten moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitsvereisten, met de nodige aandacht voor de impact op het milieu. Bovendien moet alles in het werk gesteld worden om het verspreiden van namaakgeneesmiddelen te voorkomen. Medaxes is dan ook stichtend lid van de Belgian Medicines Verification Organisation (Bemvo).

Autoregulatie en deontologisch charter

In de domeinen waarin dit mogelijk is, willen Medaxes en zijn leden ook rechtstreeks hun verantwoordelijkheid opnemen via systemen van autoregulatie. Wanneer zij toetreden tot Medaxes, onderschrijven de leden daarom het deontologische charter van de vereniging. Hierin is een aantal bepalingen opgenomen over het nastreven van de beste kwaliteit van de geneesmiddelen, het respect van de intellectuele eigendomsrechten, de informatie en de promotie, de transparantie van de relaties met gezondheidsprofessionals en patiëntenverenigingen, enz. Bedrijven of burgers die de mening zijn toegedaan dat Medaxes-leden dit charter overtreden hebben, kunnen hiertegen een klacht indienen. Om een onafhankelijke procedure te waarborgen, wordt deze klacht behandeld door een extern jurist. Daarnaast is Medaxes stichtend lid van Mdeon en betransparent.be.

Autoregulatie onderscheidt zich overigens door een nabijheid die een controlerende overheid nooit kan bieden. Omgekeerd botsen zelfregulerende systemen op een aantal grenzen omdat zij niet beschikken over een aantal voorrechten die de overheid wél heeft. Voor Medaxes gaat auto-regulatie dan ook hand in hand met een open en transparante samenwerking met de overheid.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen nemen de leden van Medaxes deel aan de terugname van oude en vervallen geneesmiddelen die patiënten terugbrengen naar de openbare apotheken.

Raad van bestuur

  • Jef Hus, voorzitter (EG)
  • Bruno Barcelos, vicevoorzitter (Sandoz)
  • Vincent Verschraegen, vicevoorzitter (Viatris)
  • Teun Grooters, bestuurder (Arega Pharma)
  • Nicolas van Gelder, bestuurder (Celltrion Healthcare)
  • Joris Van Assche (cav' endiF bvba), afgevaardigd bestuurder

 

Onze leden

Medaxes is lid van
 

logo_med_euro    FCM  Medicines For Europe       logo_unizo    Health Community Voka

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-06/cole-hutson-62477-unsplash.jpg?h=2d0ff4ee&itok=cGv8bcOd