Association for accessible medicines

Biosimilar geneesmiddelen

Biosimilaire geneesmiddelen bevatten dezelfde actieve substantie en hebben hetzelfde therapeutische effect als merkgeneesmiddelen. Hun prijs ligt echter minstens 32% tot minstens 38% lager dan de oorspronkelijke prijs van het merkgeneesmiddel. Biosimilars zijn essentieel om dure biologische behandelingen zo ruim mogelijk ter beschikking te stellen.

Generische geneesmiddelen

Een generisch geneesmiddel bevat hetzelfde actieve bestanddeel en heeft hetzelfde therapeutische effect als het merkgeneesmiddel. De prijs ervan is minstens 54% tot 65% lager dan de initiële prijs van het merkgeneesmiddel. Generische geneesmiddelen dragen ertoe bij dat meer patiënten beter behandeld worden.

Zelfzorgproducten

Zelfzorgproducten (self-care products) zijn in de apotheek vrij verkrijgbare producten, zoals zelfzorggeneesmiddelen, medische hulpmiddelen bedoeld voor zelfzorg en voedingssupplementen. De patiënt kan ze op eigen initiatief gebruiken om zijn gezondheid op peil te houden. Het ‘goed gebruik’ ervan verlaagt aanzienlijk de maatschappelijke kost van het ziek zijn.

Nieuws

Voor de behandeling van het coronavirus verwijst Medaxes naar de richtlijnen die uitgevaardigd worden door de wetenschappelijke instellingen in ons land.

Deze richtlijnen worden regelmatig aangepast, in functie van de meest recente inzichten. Zie o.m. Sciensano-Epidemio

Eind 2019 besloot de federale regering nieuwe besparingsmaatregelen te nemen in het geneesmiddelenbudget. Het segment van de generische en biosimilaire (‘biosimilar’) geneesmiddelen werd geenszins ontzien. Generische en biosimilar-geneesmiddelen zijn echter van cruciaal belang om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor de patiënt en de overheid.

Gelijktijdig stelde het RIZIV een taskforce samen die moet zorgen voor meer marktdynamiek voor biosimilars, door het nemen van gepaste maatregelen. Deze taskforce, die bestaat uit verschillende stakeholders uit de gezondheidszorg, kwam voor het eerst samen op 27 januari 2020. Medaxes koestert alvast hoge verwachtingen van deze taskforce.

 Video over Medaxes
 

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-10/caleb-jones-135058.jpg?h=28fdc21a&itok=wU_tyZE5

Onze leden