Association for accessible medicines

Biosimilar-geneesmiddelen

Biosimilaire geneesmiddelen bevatten dezelfde actieve substantie en hebben hetzelfde therapeutische effect als merkgeneesmiddelen. Hun prijs ligt echter minstens 35,80% tot 47,18% lager dan de oorspronkelijke prijs van het merkgeneesmiddel. Biosimilars zijn essentieel om dure biologische behandelingen zo ruim mogelijk ter beschikking te stellen.

Generische geneesmiddelen

Een generisch geneesmiddel bevat hetzelfde actieve bestanddeel en heeft hetzelfde therapeutische effect als het merkgeneesmiddel. De prijs ervan is minstens 54% tot 65% lager dan de initiële prijs van het merkgeneesmiddel. Generische geneesmiddelen dragen zo bij tot een betere toegankelijkheid van de zorg.

Off-patent merkgeneesmiddelen

Off-patent merkgeneesmiddelen zijn originator-medicijnen waarvan het octrooi vervallen is. Om als goedkoop beschouwd te kunnen worden, moet hun prijs gedaald zijn tot een niveau dat in de regel vergelijkbaar is met dat van de meeste generische of biosimilaire geneesmiddelen. Goedkope merkgeneesmiddelen dragen bij tot het toegankelijk houden van de gezondheidszorg.

Zelfzorgproducten

Zelfzorgproducten (self-care products) zijn in de apotheek vrij verkrijgbare producten, zoals zelfzorggeneesmiddelen, medische hulpmiddelen bedoeld voor zelfzorg en voedingssupplementen. De patiënt kan ze op eigen initiatief gebruiken om zijn gezondheid op peil te houden. Het ‘goed gebruik’ ervan verlaagt aanzienlijk de maatschappelijke kost van het ziek zijn.

Nieuws

70% van de geneesmiddelen die ingezet worden voor de behandeling van de meest voorkomende ziektes (zoals kanker, diabetes, cardiovasculaire ziektes, infectieziektes e.a.) in de EU zijn off-patent geneesmiddelen. In de IC- en spoed-afdelingen bedraagt het percentage van off-patent geneesmiddelen 70 tot 90%. In Europa zijn er 400 productielocaties van off-patent geneesmiddelen. Het is dan ook van belang dat de off-patent geneesmiddelensector opgenomen wordt in het 'Important Project of Common European Interest (IPCEI) on health'.

Lees hier de oproep van onze Europese koepelorganisatie Medicines for Europe.

Vooral oude, goedkope geneesmiddelen komen in de problemen omdat de wet vooralsnog prijsstijgingen verbiedt.

In haar akkoord voor 2022-2023 verbindt de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (NCAZ) van het RIZIV (ook bekend als ‘medicomut’) zich ertoe actief deel te nemen aan de activiteiten van de taskforce biosimilars. De taskforce, opgericht in 2019, wordt in 2022 gereactiveerd. Binnen de taskforce worden maatregelen zoals quota, financiële incentives en maatregelen om de informatiekloof te dichten, onderzocht en voorstellen voor implementering geformuleerd en uitgevoerd.

Medaxes generic medicines day 2021 missed out

 

 

Facts & Figures

Medaxes Generic medicines in Belgium Fact & Figures October 2021

medaxes_generic_medicines_in_belgium_facts_figures_cover

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-10/caleb-jones-135058.jpg?h=28fdc21a&itok=wU_tyZE5

Onze leden