Biosimilar-geneesmiddelen

In België zijn biosimilaire geneesmiddelen reeds 15 jaar op de markt. Zij zijn een hefboom om de toegang tot dure biologische medicijnen te verbeteren. Zo’n 20 verschillende biosimilaire geneesmiddelen zijn vandaag bij ons beschikbaar. Omdat de prijs van biosimilars 35,80% tot 47,18% lager ligt dan de oorspronkelijke prijs van het merkgeneesmiddel, is de toegang tot behandelingen in domeinen als oncologie, diabetes, reumatologie en gastro-enterologie sterk verbeterd.

What is a biosimilar medicine - Belgium

15 jaar later

Sinds de introductie van de eerste biosimilar in België in 2006 spelen biosimilaire geneesmiddelen onmiskenbaar een belangrijke rol in de toegang tot zorg voor de patiënten en in de besparingen voor de ziekteverzekering. Dankzij de aanwezigheid van biosimilar-geneesmiddelen moet het RIZIV 350 miljoen euro minder uitgeven.

En toch hinkt België nog steeds achterop

Het productieproces van biosimilaire geneesmiddelen is complex en bijgevolg duur. Biologische geneesmiddelen worden immers afgeleid van levende organismen. Dit gaat gepaard met grote investeringen door de bedrijven die ze op de markt brengen. De commercialisering van een biosimilar-geneesmiddel in een specifieke markt moet daarom goed ingeschat worden op het vlak van haalbaarheid en succes.

Precies daar blijft het schoentje knellen in België. Soms blijft, zelfs jaren na de beschikbaarheid van het biosimilar-geneesmiddel, het marktvolume ervan te laag. Vergeleken met andere Europese landen hinkt België ver achterop in het gebruik van biosimilars: biosimilars komen later op de markt, hun marktaandeel neemt trager toe en hun relatieve aandeel is stukken lager in ons land. Dit remt de marktcompetitie af en bijgevolg ook de beschikbaarheid van biosimilaire geneesmiddelen voor de Belgische patiënt.

Biosimilars: lage marktpenetratie nieuwe biosimilars België vs Europa

On(der)benut potentieel

In de komende 10 jaar vervalt in Europa het patent van meer dan 30 biologische geneesmiddelen. Medaxes berekende dat deze geneesmiddelen in België samen een omzet van circa 1 miljard euro vertegenwoordigen. Als we niet werken aan een beter klimaat voor de biosimilars die aan de horizon verschijnen, dan dreigen we hun komst te missen. Biosimilars zorgen immers voor een win-winsituatie voor zowel de patiënt als voor de ziekteverzekering. Zij drukken de uitgaven voor de ziekteverzekering en creëren budgettaire ruimte om meer of nieuwe groepen patiënten te behandelen. Het is dan ook cruciaal stappen te zetten om artsen verder aan te moedigen biosimilars voor te schrijven. Op die manier kunnen ook de producenten van biosimilars verder investeren in de toegevoegde waarde die biosimilars bieden.

De opportuniteit niet missen

Medaxes zet daarom volop in op initiatieven die de uptake van biosimilars in België bespoedigen. Deze geneesmiddelen zijn immers even kwaliteitsvol, veilig en effectief als het origineel en zijn perfect uitwisselbaar. Ook België mag deze opportuniteit voor de gezondheidszorg niet missen.

* * *

Meer weten over het gebruik van biosimilar-geneesmiddelen in België?

->  Klik op Facts & Figures Biosimilar medicines in Belgium

->  Herbekijk het webinar Biosimilar medicines Day van 23 april 2021 hieronder

 

Video: Biosimilar medicines day - 23 april 2021

Video: toelichting over biosimilars

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-03/derek-thomson-422320.jpg?h=d22146cd&itok=6hvLOmRp