Generische geneesmiddelen

Een generisch geneesmiddel bevat hetzelfde actieve bestanddeel en heeft hetzelfde therapeutische effect als het merkgeneesmiddel. De prijs ervan is minstens 54% tot 65% lager dan het merkgeneesmiddel. Generische geneesmiddelen dragen ertoe bij dat meer patiënten beter behandeld worden.

Optimale toegang tot gezondheidszorg

Overal ter wereld zijn generische geneesmiddelen het instrument bij uitstek om medicijnen zo ruim mogelijk ter beschikking te stellen van patiënten.  Ze doorbreken het octrooi op het merkgeneesmiddel en brengen zo concurrentie op de geneesmiddelenmarkt, waardoor de prijzen dalen. Zo zijn de generische geneesmiddelen die in België gecommercialiseerd worden, minstens 54% tot 65% lager geprijsd dan de initiële prijs van de overeenstemmende merkgeneesmiddelen. In de praktijk kan dit soms zelfs oplopen tot 80% en meer. Bovendien daalt de gemiddelde prijs van een generisch geneesmiddel elk jaar. Over de afgelopen 9 jaar bedroeg deze daling zelfs 32% in totaal. Zo kunnen zowel de patiënt als de ziekteverzekering aanzienlijk besparen op hun uitgaven voor geneesmiddelen. Voor het Belgische RIZIV gaat het om meer dan 1,7 miljard euro per jaar. Deze middelen kunnen nu aangewend worden om meer nieuwe en vaak zeer dure therapieën toegankelijk te maken voor patiënten en/of om patiënten te behandelen die vooraleer er prijscompetitie op de markt kwam, geen optimale toegang hadden tot bestaande geneesmiddelen.

Medaxes generische geneesmiddelen prijsdaling

Innovatie stimuleren

Maar er is meer. De fabrikanten van merkgeneesmiddelen worden door de concurrentie die zij ondervinden van generische geneesmiddelen, immers voortdurend gestimuleerd om hun bestaande producten te verbeteren of nieuwe molecules op de markt te brengen. Indien deze incentive zou ontbreken, zou de beloning om te innoveren veel minder sterk zijn.

Overigens zijn er steeds meer farmaceutische bedrijven die, op een of andere manier, zowel in het innovatieve als het generische segment aanwezig zijn. In deze context heeft men het vaak over hybride bedrijven.

Kosteneffectieve optie in meer dan 7 van de 10 behandelingen

Op dit ogenblik zijn er in België 299 molecules op de markt waarvoor een generisch geneesmiddel voorhanden is. In meer dan 70% van de behandelingen kan een generisch geneesmiddel ingezet worden.

Optimalisaties mogelijk

Nochtans is het gebruik van deze kosteneffectieve geneesmiddelen in België relatief beperkt. Zo zijn slechts 37% van de terugbetaalde geneesmiddelen die bij de apotheker over de toonbank gaan generische geneesmiddelen. En zelfs als je de 16% in rekening brengt van de merkgeneesmiddelen die hun prijs hebben laten zakken omwille van concurrentie door generische geneesmiddelen, dan ligt het gebruik van goedkope geneesmiddelen nog steeds beduidend lager dan in de omliggende landen. Daar bedraagt het totale percentage makkelijk 70% en meer. Het is dus zeker mogelijk om beter te doen, zowel voor de ziekteverzekering als de patiënt.

In deze context is de toepassing van het plafondprijsmodel vanaf 1 juli 2018 alvast een stap in de goede richting. Dit houdt in dat voor elk geneesmiddel waarvoor een generisch alternatief voorhanden is, voortaan enkel de goedkoopste versie terugbetaald wordt. Generische of merkgeneesmiddelenbedrijven die bereid zijn hun prijs te verlagen, worden hiervoor dus beloond in vergelijking met de concurrentie die dit niét doet.

Video: Wat is een generisch geneesmiddel?

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-04/priscilla-du-preez-234138-unsplash.jpg?h=2f9b7c04&itok=W4TfmP5B