Generische geneesmiddelen

Een generisch geneesmiddel bevat hetzelfde actieve bestanddeel en heeft hetzelfde therapeutische effect als het merkgeneesmiddel. De prijs ervan is minstens 54% tot 65% lager dan het merkgeneesmiddel. Generische geneesmiddelen dragen zo bij tot een betere toegankelijkheid van de zorg.

Optimale toegang tot gezondheidszorg

Overal ter wereld zijn generische geneesmiddelen het instrument bij uitstek om medicijnen zo ruim mogelijk ter beschikking te stellen van patiënten.  Ze doorbreken het octrooi op het merkgeneesmiddel en brengen zo concurrentie op de geneesmiddelenmarkt, waardoor de prijzen dalen. Zo zijn de generische geneesmiddelen die in België gecommercialiseerd worden, minstens 54% tot 65% lager geprijsd dan de initiële prijs van de overeenstemmende merkgeneesmiddelen. In de praktijk kan dit verschil soms zelfs oplopen tot 80% en meer. Bovendien daalt de gemiddelde prijs van een generisch geneesmiddel elk jaar. Van 2010 tot 2020 bedroeg deze daling zelfs 34% in totaal. Zo kunnen zowel de patiënt als de ziekteverzekering aanzienlijk besparen op hun uitgaven voor geneesmiddelen. Voor het RIZIV ging het in 2020 in het totaal over 1,9 miljard euro. Deze middelen kunnen o.a. aangewend worden om nieuwe en vaak zeer dure therapieën toegankelijk te maken en/of om patiënten te behandelen die voor de komst van de generische versie geen toegang hadden tot het geneesmiddel in kwestie. Medaxes generic medicines price decrease from 2010 to 2020

Innovatie stimuleren

Maar er is meer. De fabrikanten van merkgeneesmiddelen worden door de concurrentie die zij ondervinden van generische geneesmiddelen, immers voortdurend gestimuleerd om hun bestaande producten te verbeteren of nieuwe molecules op de markt te brengen. Indien deze incentive zou ontbreken, zou de beloning om te innoveren veel minder sterk zijn.

Overigens zijn er steeds meer farmaceutische bedrijven die, op een of andere manier, zowel in het innovatieve als het generische segment aanwezig zijn. In deze context heeft men het vaak over hybride bedrijven.

Kosteneffectieve optie in meer dan 8 van de 10 behandelingen

Op dit ogenblik zijn er in België ca. 300 molecules op de markt waarvoor een generische versie voorhanden is op de markt. In meer dan 80% van de behandelingen kan een generisch geneesmiddel ingezet worden.

* * *

Nog meer weten over het gebruik van generische geneesmiddelen in België?

 

Video: Generic medicines day webinar van 28 oktober 2021 gemist of herbekijken?

Medaxes generic medicines day 2021 missed out

Video: Wat is een generisch geneesmiddel?

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-04/priscilla-du-preez-234138-unsplash.jpg?h=2f9b7c04&itok=W4TfmP5B