Actualiteit

2020

Newsletter juni 2020

Achteruitkijken om vooruit te kunnen gaan: (Beleids)lessen uit Covid-19

Nu het ergste van de Covid-19-crisis hopelijk achter ons ligt, kunnen we eindelijk een eerste keer achteruitblikken.

Wat nog het meest in het oog springt, is dat ons land kon bogen op de steun en de tomeloze inzet van ontzettend veel mensen. Hier past alleen respect en dankbaarheid.

Ook in de wereld van de geneesmiddelen was Covid-19 alomtegenwoordig. In afwachting van een vaccin konden gelukkig een aantal off-patent-geneesmiddelen - bijna steeds gegenerikeerde  medicijnen - voor heel wat patiënten toch enig soelaas

2700 generische geneesmiddelen dalen verder in prijs

Medaxes verwelkomt compromis dat vandaag in het parlement bereikt is

Deze namiddag keurde de Kamer een pakket maatregelen voor de farmaceutische sector goed. Het leeuwendeel van de besparingsinspanning wordt geleverd door de geneesmiddelen waarop het octrooi reeds verstreken is, waaronder de generische en biosimilaire geneesmiddelen. 

Coronavirus Medaxes members supply medicines

Behandeling Covid-19: wetenschappelijke richtlijnen volgen!

Voor de behandeling van het coronavirus verwijst Medaxes naar de richtlijnen die uitgevaardigd worden door de wetenschappelijke instellingen in ons land.

Deze richtlijnen worden regelmatig aangepast, in functie van de meest recente inzichten. Zie o.m. Sciensano-Epidemio

Medaxes verwelkomt taskforce biosimilars

Eind 2019 besloot de federale regering nieuwe besparingsmaatregelen te nemen in het geneesmiddelenbudget. Het segment van de generische en biosimilaire (‘biosimilar’) geneesmiddelen werd geenszins ontzien. Generische en biosimilar-geneesmiddelen zijn echter van cruciaal belang om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor de patiënt en de overheid.

Gelijktijdig stelde het RIZIV een taskforce samen die moet zorgen voor meer marktdynamiek voor biosimilars, door het nemen van gepaste maatregelen. Deze taskforce, die bestaat uit verschillende stakeholders uit de gezondheidszorg,

2019

Open brief over geneesmiddelentekorten van Medicines for Europe aan de Europese Commissie, medeondertekend door Medaxes

In een open brief brief roept Medicines for Europe - de Europese koepelorganisatie van generische, biosimilaire en value added geneesmiddelen - de Europese Commissie op een gecoördineerd actieplan uit te werken om geneesmiddelentekorten te bestrijden. Joris Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Medaxes, is één van de ondertekenaars van deze brief.

 

Enhancing biosimilar access in  Belgium a coalition of the willing

Roundtable biosimilars: de panelleden geven hun visie op de situatie van biosimilars in België

Tijdens de roundtable biosimilars "Enhancing biosimilar access in Belgium - A coalition of the willing" gaven de panelleden hun visie op de situatie van biosimilars in België. De clips van deze getuigenissen vindt u hieronder terug. Medaxes brengt de conclusies van de roundtable binnenkort samen in een whitepaper. De beleidsaanbevelingen uit deze whitepaper streven ernaar biosimilars eindelijk een plaats te geven in België en zo een betere toegang voor de patiënt tot biologische behandelingen mogelijk te maken.

Opinie: Nu we het (eindelijk) over biosimilars hebben

Sinds de Belgische Mededingingsautoriteit op 8 oktober meedeelde dat ze huiszoekingen uitvoerde in het kader van praktijken die de markttoegang van biosimiliaire geneesmiddelen beperken, brachten ook Belfius en KPMG twee rapporten uit die de lage uptake van biosimilars aankaarten en duiden.

9 pistes om het gebruik van generische en biosimilar-geneesmiddelen in het ziekenhuis te bevorderen

Het recente rapport van KPMG Improving healthcare delivery in hospitals by optimized utilization of medicines’ (08/10/2019) analyseert de financiering en het aankoopbeleid van geneesmiddelen in ziekenhuizen in 8 Europese landen.

Biosimilars newsletter

Deze Medaxes newsletter staat bol van de initiatieven voor biosimilars. Het is ook nodig want biosimilars en België, dat gaat nog steeds niet door één en dezelfde deur.

Halfweg pilootproject incentive biosimilars: er is meer nodig

Om het gebruik van biosimilaire geneesmiddelen te stimuleren loopt sinds januari 2019 een pilootproject voor het voorschrijven van twee specifieke biosimilars: adalimumab en etanercept. Voorschrijvende artsen kunnen een extra financiële prikkel krijgen als zij tegen eind 2019 voor beide geneesmiddelen een bescheiden doelstelling hebben gehaald (5%, 10% of 20% van hun totale voorschrijfgedrag over een volledig jaar voor deze 2 geneesmiddelen samen)

Open brief: 6 toonaangevende biosimilar-geneesmiddelenbedrijven lanceren een oproep voor een globaal actieplan voor biosimilars

In hun open brief aan de huidige en toekomstige minister van sociale zaken en volksgezondheid lanceren 6 toonaangevende biosimilar-geneesmiddelenbedrijven gevestigd in België een oproep voor een omvattend actieplan voor biosimilars.

Het Nederlandse kiwimodel

Wat is dit kiwimodel en wat betekent het in de praktijk? Ontdek het in ons animatiefilmpje.

 

Memorandum voor de federale verkiezingen van 2019

De best mogelijke behandeling voor zoveel mogelijk patiënten. Dat is én blijft de focus van Medaxes, ook in ons memorandum voor de komende verkiezingen.
 

Medicines for Europe & Medaxes urge the EU institutions to adopt the SPC manufacturing waiver

Medicines for Europe and Medaxes urge the EU institutions to adopt the SPC manufacturing waiver for patients, sustainable healthcare and manufacturing jobs

Europese richtlijn vervalste geneesmiddelen (FMD) van start op 9 februari

Video over het hoe en waarom van deze Europese richtlijn, van toepassing op de volledige farmaceutische keten. Ook de leden van Medaxes zetten hierop volop in.

/sites/default/files/styles/banner/public/2019-02/medaxes_news2.jpg?h=823e0b08&itok=zn1Lf5bc