Off-patent geneesmiddelensector mag niet vergeten worden in de industriële beleidsplannen van de EU