Zelfzorgproducten

Zelfzorgproducten (self-care products) zijn in de apotheek vrij verkrijgbare producten, zoals zelfzorggeneesmiddelen, medische hulpmiddelen bedoeld voor zelfzorg en voedingssupplementen. De patiënt kan ze op eigen initiatief gebruiken om zijn gezondheid op peil te houden. Het ‘goed gebruik’ ervan verlaagt aanzienlijk de maatschappelijke kost van het ziek zijn.

De hedendaagse patiënt & zelfzorg

In de gezondheidszorg van de vorige eeuw onderging de patiënt het behandelingsschema dat voor hem werd uitgetekend door zijn arts en uitgevoerd werd door zijn apotheker. De eigen inbreng van de patiënt was hierbij vaak zo goed als onbestaande. Dit is de afgelopen decennia helemaal veranderd; meer en meer neemt de patiënt zelf het voortouw in het beheer van zijn gezondheid. In deze context is er een toenemende plaats voor zelfzorgproducten. En het laat zich aanzien dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen.

7 pillars

Bron: Consumer Health Products Canada

Medaxes ziet het gebruik van self-care products overigens niet als een doel op zich, maar als sluitstuk van een veel ruimer proces waarin de patiënt zijn eigen gezondheid beheert. Meer en meer is de patiënt goed geïnformeerd. Via zelfkennis en inzicht is hij in staat zijn eigen gezondheid op te volgen en eventuele ziektesymptomen te herkennen. De hedendaagse patiënt voorziet ook in voldoende lichaamsbeweging, let op wat hij eet, legt de nodige hygiëne aan de dag en vermijdt bewust ongezonde gewoontes, zoals roken. Indien de patiënt van oordeel is dat deze stappen geen of onvoldoende resultaat opleveren, kan hij een beroep doen op self-care products om de impact van zijn zelfzorg te optimaliseren.

Zelfzorg en toegankelijke gezondheidszorg

Medaxes is ervan overtuigd dat zelfzorg – op voorwaarde dat ze geschraagd wordt door een coherent beleid – in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in het behoud van een duurzame en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Het komt erop aan de patiënt en consument te responsabiliseren en de kracht te geven om autonoom te handelen in functie van zijn gezondheid, zijn persoonlijk belang en dat van de gemeenschap. Een goed omkaderde self-care laat toe dat de druk op de rest van de zorgketen afneemt en de uitgaven voor de terugbetaling van geneesmiddelen kunnen dalen. Bovendien maakt de patiënt zelf tijd en ruimte vrij voor mensen die nood hebben aan meer gespecialiseerde en/of acute zorg.

OTC-switchen

'OTC-switchen'* kan alvast een belangrijk onderdeel van deze benadering uitmaken. 80% van de geneesmiddelconsumptie in België is immers verbonden aan een kost voor terugbetaling. Een wetenschappelijk goed onderbouwde en beleidsmatig degelijk omkaderde 'OTC-switch' kan de ziekteverzekering een aanzienlijke efficiëntiewinsten opleveren.

* Een voorschrift voor dit geneesmiddel is dan niet langer nodig en het geneesmiddel is ‘vrij’ verkrijgbaar in de apotheek na de 'switch’.

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-04/jeff-sheldon-2556-unsplash.jpg?h=1c102178&itok=EZAivoNe