Association for accessible medicines

Biosimilar-geneesmiddelen

Biosimilaire geneesmiddelen bevatten dezelfde actieve substantie en hebben hetzelfde therapeutische effect als merkgeneesmiddelen. Hun prijs ligt echter minstens 35,80% tot 47,18% lager dan de oorspronkelijke prijs van het merkgeneesmiddel. Biosimilars zijn essentieel om dure biologische behandelingen zo ruim mogelijk ter beschikking te stellen.

Generische geneesmiddelen

Een generisch geneesmiddel bevat hetzelfde actieve bestanddeel en heeft hetzelfde therapeutische effect als het merkgeneesmiddel. De prijs ervan ligt tot nagenoeg 68% lager dan de initiële prijs van het overeenstemmende merkgeneesmiddel. Generische geneesmiddelen dragen zo bij tot een betere toegankelijkheid van de zorg.

Off-patent merkgeneesmiddelen

Off-patent merkgeneesmiddelen zijn originator-medicijnen waarvan het octrooi vervallen is. Om als goedkoop beschouwd te kunnen worden, moet hun prijs gedaald zijn tot een niveau dat in de regel vergelijkbaar is met dat van de meeste generische of biosimilaire geneesmiddelen. Goedkope merkgeneesmiddelen dragen bij tot het toegankelijk houden van de gezondheidszorg.

Zelfzorgproducten

Zelfzorgproducten (self-care products) zijn in de apotheek vrij verkrijgbare producten, zoals zelfzorggeneesmiddelen, medische hulpmiddelen bedoeld voor zelfzorg en voedingssupplementen. De patiënt kan ze op eigen initiatief gebruiken om zijn gezondheid op peil te houden. Het ‘goed gebruik’ ervan verlaagt aanzienlijk de maatschappelijke kost van het ziek zijn.

Nieuws

Dit blijkt uit een analyse die Medaxes uitvoerde op basis van de gegevens die eind mei via Farmastatus (FAGG) werden ter beschikking gesteld.

In RIZIV-kringen en in het eindrapport van de taskforce biosimilars kwam het al omstandig aan bod: de overheid moet kunnen ingrijpen in de aanbestedingsprocedures van ziekenhuizen voor geneesmiddelen wanneer daartoe reden is. Nu is die mogelijkheid tot ingrijpen eindelijk een feit dankzij precieze bepalingen in de ‘wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid’, recent gepubliceerd in het Staatsblad (30 mei 2022).

Op 9 maart organiseerde Medaxes een ronde tafel over het goed gebruik van geneesmiddelen. De aanleiding hiervoor was tegemoetkomen aan het groeiend aantal initiatieven voor een meer gepersonaliseerde afgifte van geneesmiddelen. De ronde tafel werd bijgewoond door verschillende stakeholders die elk met hun eigen inzichten mee het debat voedden.

Save the date

 

 

Facts & Figures

Medaxes Generic medicines in Belgium Fact & Figures June 22

medaxes_generic_medicines_in_belgium_facts_figures_cover

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-10/caleb-jones-135058.jpg?h=28fdc21a&itok=wU_tyZE5

Onze leden