Association for accessible medicines

Biosimilar-geneesmiddelen

Biosimilaire geneesmiddelen bevatten dezelfde actieve substantie en hebben hetzelfde therapeutische effect als merkgeneesmiddelen. Hun prijs ligt echter minstens 35,80% tot 47,18% lager dan de oorspronkelijke prijs van het merkgeneesmiddel. Biosimilars zijn essentieel om dure biologische behandelingen zo ruim mogelijk ter beschikking te stellen.

Generische geneesmiddelen

Een generisch geneesmiddel bevat hetzelfde actieve bestanddeel en heeft hetzelfde therapeutische effect als het merkgeneesmiddel. De prijs ervan is minstens 54% tot 65% lager dan de initiële prijs van het merkgeneesmiddel. Generische geneesmiddelen dragen zo bij tot een betere toegankelijkheid van de zorg.

Off-patent merkgeneesmiddelen

Off-patent merkgeneesmiddelen zijn originator-medicijnen waarvan het octrooi vervallen is. Om als goedkoop beschouwd te kunnen worden, moet hun prijs gedaald zijn tot een niveau dat in de regel vergelijkbaar is met dat van de meeste generische of biosimilaire geneesmiddelen. Goedkope merkgeneesmiddelen dragen bij tot het toegankelijk houden van de gezondheidszorg.

Zelfzorgproducten

Zelfzorgproducten (self-care products) zijn in de apotheek vrij verkrijgbare producten, zoals zelfzorggeneesmiddelen, medische hulpmiddelen bedoeld voor zelfzorg en voedingssupplementen. De patiënt kan ze op eigen initiatief gebruiken om zijn gezondheid op peil te houden. Het ‘goed gebruik’ ervan verlaagt aanzienlijk de maatschappelijke kost van het ziek zijn.

Nieuws

Medaxes heeft kennisgenomen van de verschillende nieuwsberichten omtrent montelukast, een geneesmiddel voor de behandeling van astma en allergie. Voor Medaxes en haar leden komt het goed en veilig gebruik van geneesmiddelen vanzelfsprekend altijd op de eerste plaats.

Column | We naderen het einde van de maand juni. Dat betekent dat de publicatie van het regeerakkoord een goede negen maanden achter ons ligt. De lucht is zwanger van een pact 2.0 met de farma-industrie. Daar wordt sinds een tijdje achter de schermen hard aan gewerkt. Ondertussen gaat de samenleving met mondjesmaat verder open. De toekomst zal coronagewijs uitsluitsel geven of dit een definitieve beweging dan wel een tussenmoment is. Zo ook met het farmapact. Ook daar treedt de openheid aan; op dit ogenblik worden de uitgangspunten afgetoetst met de andere stakeholders. We zijn bijzonder benieuwd hoe de klassieke benadering van de farma-industrie gerijmd zal raken met het regeerakkoord en het engagement van de andere stakeholders. Een zeer interessante oefening.

Biosimilar medicines day
 

Facts & Figures

Facts & Figures

Factsandfigures

medaxes_generic_medicines_in_belgium_facts_figures_cover

/sites/default/files/styles/banner/public/2018-10/caleb-jones-135058.jpg?h=28fdc21a&itok=wU_tyZE5

Onze leden